Bảng xếp hạng vùng của USA TODAY Sports/American Volleyball Coaches Association mùa giải 2024

  b ng x p h ng v ng c a usa today sports americ 104902 1711163658835

  Xem bảng xếp hạng vùng của USA TODAY Sports/American Volleyball Coaches Association cho đến tuần thi đấu thứ 3 mùa giải 2024 và biết những diễn biến mới nhất của mùa giải này.

  Bảng xếp hạng vùng của USA TODAY Sports/American Volleyball Coaches Association mùa giải 2024

  Dưới đây là bảng xếp hạng vùng của USA TODAY Sports/American Volleyball Coaches Association cho đến tuần thi đấu thứ 3 mùa giải 2024. Các trường trung học được xếp hạng dựa trên thành tích thi đấu của họ cho đến thời điểm hiện tại. Hãy theo dõi để biết những diễn biến mới nhất của mùa giải này.

  Bảng xếp hạng vùng của USA TODAY Sports/American Volleyball Coaches Association mùa giải 2024 - 1804391772

  ( Ảnh: Usatodayhss )

  Khu vực Miền Tây

  1. Trường Trung học Mira Costa (Calif.)

  Kết quả: 20-1

  2. Newport Harbor (Newport Beach, Calif.)

  Kết quả: 17-3

  3. Trường Trung học Loyola (Calif.)

  Kết quả: 12-1

  4. Trường Trung học Huntington Beach (Calif.)

  Kết quả: 19-2

  5. Trường Trung học Torrey Pines (Calif.)

  Kết quả: 9-1

  6. Trường Trung học Sandra Day O’Connor (Ariz.)

  Kết quả: 14-3

  7. Trường Trung học Corona Del Mar (Calif.)

  Kết quả: 12-3

  8. Trường Trung học Punahou (Honolulu, Hawaii)

  Kết quả: 7-1

  9. Trường Trung học Tesoro (Rancho Santa Margarita, Calif.)

  Kết quả: 11-4

  10. Trường Trung học San Clemente (Calif.)

  Kết quả: 15-6

  11. Trường Trung học Brophy College Preparatory (Phoenix, Ariz.)

  Kết quả: 14-1

  12. Trường Trung học Carlsbad (Calif.)

  Kết quả: 10-5

  13. Trường Trung học Coronado (Henderson, Nev.)

  Kết quả: 5-1

  14. Trường Trung học Riverton (Utah)

  Kết quả: 8-0

  15. Trường Trung học Edison (Huntington Beach, Calif.)

  Kết quả: 12-8

  Khu vực Trung Tây

  1. Trường Trung học Glenbard West (Glen Ellyn, Ill.)

  Kết quả: 0-0

  2. Trường Trung học Marist (Chicago, Ill.)

  Kết quả: 0-0

  3. Trường Trung học Barrington (Ill.)

  Kết quả: 0-0

  4. Trường Trung học Lyons Township (LaGrange, Ill.)

  Kết quả: 0-0

  5. Trường Trung học St. Xavier (Cincinnati, Ohio)

  Kết quả: 5-0

  6. Trường Trung học De Smet Jesuit (St. Louis, Mo.)

  Kết quả: 0-0

  7. Trường Trung học Moeller (Cincinnati, Ohio)

  Kết quả: 3-1

  8. Trường Trung học Glenbrook South (Glenview, Ill.)

  Kết quả: 0-0

  9. Trường Trung học New Trier (Winnetka, Ill.)

  Kết quả: 0-0

  10. Trường Trung học Roncalli (Indianapolis, Ind.)

  Kết quả: 5-1

  11. Trường Trung học Fishers (Ind.)

  Kết quả: 9-2

  12. Trường Trung học Cathedral (Indianapolis, Ind.)

  Kết quả: 5-1

  13. Trường Trung học Brebeuf Jesuit (Indianapolis, Ind.)

  Kết quả: 6-0

  14. Trường Trung học Grand Haven (Mich.)

  Kết quả: 0-0

  15. Trường Trung học Lockport (Ill.)

  Kết quả: 0-0

  Khu vực Đông Bắc

  1. Trường Trung học Shaler (Pa.)

  Kết quả: 0-0

  2. Trường Trung học Parkland (Allentown, Pa.)

  Kết quả: 0-0

  3. Trường Trung học Old Bridge (N.J.)

  Kết quả: 0-0

  4. Trường Trung học Scotch Plains-Fanwood (N.J.)

  Kết quả: 0-0

  5. Trường Trung học Darien (Conn.)

  Kết quả: 0-0

  6. Trường Trung học Exeter (Reading, Pa.)

  Kết quả: 0-0

  7. Trường Trung học Southern Regional (Stafford, N.J.)

  Kết quả: 0-0

  8. Trường Trung học Needham (Mass.)

  Kết quả: 0-0

  9. Trường Trung học North Allegheny (Wexford, Pa.)

  Kết quả: 0-0

  10. Trường Trung học St. Joseph’s (Metuchen, N.J.)

  Kết quả: 0-0

  Khu vực Nam

  1. Trường Trung học Lake Howell (Winter Park, Fla.)

  Kết quả: 8-0

  2. Trường Trung học Columbus (Miami, Fla.)

  Kết quả: 6-0

  3. Trường Trung học Timber Creek (Orlando, Fla.)

  Kết quả: 6-2

  4. Trường Trung học Southwest Miami (Fla.)

  Kết quả: 7-1

  5. Trường Trung học Miami Senior (Fla.)

  Kết quả: 8-1

  6. Trường Trung học Belen Jesuit (Miami, Fla.)

  Kết quả: 9-1

  7. Trường Trung học Winter Park (Fla.)

  Kết quả: 2-0

  8. Trường Trung học Marvin Ridge (Waxhaw, N.C.)

  Kết quả: 1-0

  9. Trường Trung học West Forsyth (Clemmons, N.C.)

  Kết quả: 2-0

  10. Trường Trung học Allatoona (Acworth, Ga.)

  Kết quả: 0-0

  Tóm tắt

  Trên đây là bảng xếp hạng vùng của USA TODAY Sports/American Volleyball Coaches Association cho mùa giải 2024. Các trường trung học đã được xếp hạng dựa trên thành tích thi đấu hiện tại. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin mới nhất về mùa giải này.