Northern Ireland Volleyball hợp tác với Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon để thiết lập Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake

  northern ireland volleyball h p t c v i h i ng th nh ph armagh banb 104935 1711163658799

  Northern Ireland Volleyball đã đồng ý hợp tác với Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon để thiết lập Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake (SLLC) là nơi định cư của Northern Ireland Volleyball cho đến tháng 12 năm 2029!

  Northern Ireland Volleyball hợp tác với Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon để thiết lập Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake (SLLC) đã được Northern Ireland Volleyball đồng ý hợp tác với Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon cho đến tháng 12 năm 2029. Đây là một bước tiến quan trọng cho bóng chuyền Bắc Ireland, mang lại một sân nhà đáng kể cho các trận đấu quốc tế và các sự kiện câu lạc bộ hàng đầu.

  Northern Ireland Volleyball hợp tác với Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon để thiết lập Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake - 484712497

  ( Ảnh: Armaghi )

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake sẽ trở thành nơi tổ chức các trận đấu bóng chuyền quốc tế nam và nữ của Bắc Ireland trong nhà, cũng như một số trận đấu câu lạc bộ hàng đầu. SLLC sẽ có một sân bóng chuyền GerFloor tại chỗ và nhân viên được đào tạo để tổ chức các sự kiện này, tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ và khán giả.

  Northern Ireland Volleyball là tổ chức quản lý quốc gia và được thúc đẩy bởi đam mê và quyết tâm với môn bóng chuyền. Sứ mệnh của họ là hỗ trợ, quảng bá và phát triển bóng chuyền cũng như cộng đồng bóng chuyền một cách bền vững. Đối tác này với Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon sẽ tạo ra một sân nhà cần thiết cho đội tuyển quốc gia của Bắc Ireland và nâng cao sự quan tâm đối với môn thể thao này ở cấp địa phương.

  Sự hợp tác giữa Northern Ireland Volleyball và Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon

  Sự hợp tác giữa Northern Ireland Volleyball và Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon là một bước tiến thú vị cho bóng chuyền Bắc Ireland. Hợp tác này đã thiết lập Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake (SLLC) là nơi định cư của Northern Ireland Volleyball trong vòng 10 năm tới.

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake sẽ trở thành sân nhà đáng kể cho các trận đấu bóng chuyền quốc tế nam và nữ của Bắc Ireland trong nhà, cũng như một số trận đấu câu lạc bộ hàng đầu. Điều này sẽ giúp tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ và khán giả, đồng thời nâng cao sự quan tâm đối với môn bóng chuyền ở cấp địa phương.

  Northern Ireland Volleyball là tổ chức quản lý quốc gia và luôn đặt đam mê và quyết tâm vào môn bóng chuyền. Sứ mệnh của họ là hỗ trợ, quảng bá và phát triển bóng chuyền cũng như cộng đồng bóng chuyền một cách bền vững. Hợp tác này với Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của môn bóng chuyền ở Bắc Ireland và tạo ra một sân nhà cần thiết cho đội tuyển quốc gia.

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake – Nơi tổ chức trận đấu quốc tế

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake (SLLC) sẽ trở thành nơi tổ chức trận đấu quốc tế của bóng chuyền Bắc Ireland trong nhà. Đây là một bước tiến quan trọng cho môn thể thao này, mang lại một sân nhà đáng kể cho các trận đấu và sự kiện quốc tế.

  SLLC sẽ lưu trữ một sân bóng chuyền GerFloor tại chỗ và nhân viên được đào tạo để tổ chức các sự kiện bóng chuyền. Điều này đảm bảo cầu thủ và khán giả có thể tận hưởng một địa điểm hàng đầu thế giới cho các trận đấu bóng chuyền.

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake là một phần quan trọng trong việc phát triển bóng chuyền ở Bắc Ireland. Đây là nơi tổ chức các trận đấu quốc tế và cung cấp một sân nhà cho đội tuyển quốc gia, giúp nâng cao sự quan tâm đối với môn thể thao này ở cấp địa phương.

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake – Tạo sân nhà cho bóng chuyền Bắc Ireland

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake (SLLC) đã được Northern Ireland Volleyball chọn làm sân nhà cho bóng chuyền Bắc Ireland trong vòng 10 năm tới. Đây là một bước tiến quan trọng cho môn thể thao này, mang lại một địa điểm hàng đầu cho các trận đấu quốc tế và sự kiện câu lạc bộ hàng đầu.

  SLLC sẽ lưu trữ một sân bóng chuyền GerFloor tại chỗ và nhân viên được đào tạo để tổ chức các sự kiện bóng chuyền. Điều này đảm bảo cầu thủ và khán giả có thể tận hưởng một địa điểm hàng đầu thế giới cho các trận đấu bóng chuyền.

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake sẽ không chỉ là nơi tổ chức các trận đấu quốc tế, mà còn là một sân nhà đáng kể cho đội tuyển quốc gia Bắc Ireland. Đây là một bước quan trọng trong việc phát triển bóng chuyền ở Bắc Ireland và nâng cao sự quan tâm đối với môn thể thao này ở cấp địa phương.

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake – Sân nhà cho bóng chuyền quốc gia Bắc Ireland

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake (SLLC) đã được chọn làm sân nhà cho đội tuyển bóng chuyền quốc gia Bắc Ireland trong vòng 10 năm tới. Đây là một bước tiến quan trọng cho bóng chuyền ở Bắc Ireland, mang lại một địa điểm hàng đầu cho các trận đấu quốc tế và sự kiện câu lạc bộ hàng đầu.

  SLLC sẽ lưu trữ một sân bóng chuyền GerFloor tại chỗ và nhân viên được đào tạo để tổ chức các sự kiện bóng chuyền. Điều này đảm bảo cầu thủ và khán giả có thể tận hưởng một địa điểm hàng đầu thế giới cho các trận đấu bóng chuyền.

  Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake sẽ trở thành sân nhà đáng kể cho bóng chuyền quốc gia Bắc Ireland. Điều này không chỉ giúp cung cấp điều kiện tốt nhất cho đội tuyển, mà còn nâng cao sự quan tâm đối với môn thể thao này ở cấp địa phương.

  Sự hợp tác giữa Northern Ireland Volleyball và Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon – Một bước tiến quan trọng cho bóng chuyền Bắc Ireland

  Sự hợp tác giữa Northern Ireland Volleyball và Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon là một bước tiến quan trọng cho môn bóng chuyền ở Bắc Ireland. Đối tác này đã thiết lập Trung tâm Thể dục và Thể thao South Lake (SLLC) là nơi định cư của Northern Ireland Volleyball trong vòng 10 năm tới.

  SLLC sẽ trở thành sân nhà đáng kể cho các trận đấu bóng chuyền quốc tế nam và nữ của Bắc Ireland trong nhà, cũng như một số trận đấu câu lạc bộ hàng đầu. Điều này sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ và khán giả, đồng thời nâng cao sự quan tâm đối với môn bóng chuyền ở cấp địa phương.

  Northern Ireland Volleyball là tổ chức quản lý quốc gia và luôn đặt đam mê và quyết tâm vào môn bóng chuyền. Sứ mệnh của họ là hỗ trợ, quảng bá và phát triển bóng chuyền cũng như cộng đồng bóng chuyền một cách bền vững. Hợp tác này với Hội đồng Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của môn bóng chuyền ở Bắc Ireland và tạo ra một sân nhà cần thiết cho đội tuyển quốc gia.