Bảng xếp hạng vùng bóng chuyền trung học 2024

b ng x p h ng v ng b n 93058 1709690841143

Xem bảng xếp hạng vùng của USA TODAY Sports/American Volleyball Coaches Association cho mùa bóng chuyền 2024, bao gồm các trường trung học hàng đầu từ mỗi vùng.

Bảng xếp hạng vùng bóng chuyền trung học 2024

Dưới đây là bảng xếp hạng vùng của USA TODAY Sports/American Volleyball Coaches Association cho mùa bóng chuyền 2024. Hãy xem các trường trung học hàng đầu của từng vùng khi họ chuẩn bị bước vào mùa giải mới.

Bảng xếp hạng vùng bóng chuyền trung học 2024 - 1875760812

( Ảnh: Usatodayhss )

Bảng xếp hạng vùng phía Tây

Vùng phía Tây:

 1. Trường Trung học Corona Del Mar (Calif.)
 2. Trường Trung học Loyola (Calif.)
 3. Trường Trung học Mira Costa (Calif.)
 4. Trường Trung học Sandra Day O’Connor (Ariz.)
 5. Trường Trung học Kamehameha (Honolulu, Hawaii)
 6. Trường Trung học Huntington Beach (Calif.)
 7. Trường Trung học Torrey Pines (Calif.)
 8. Trường Trung học San Clemente (Calif.)
 9. Trường Trung học Carlsbad (Calif.)
 10. Trường Trung học Clovis East (Calif.)
 11. Trường Trung học Brophy College Preparatory (Ariz.)
 12. Trường Trung học Shadow Ridge (Nev.)
 13. Trường Trung học Punahou (Hawaii)
 14. Trường Trung học Riverton (Utah)
 15. Trường Trung học Cherokee Trail (Colo.)

Bảng xếp hạng vùng Trung Tây

Vùng Trung Tây:

 1. Trường Trung học Glenbard West (Ill.)
 2. Trường Trung học Marist (Ill.)
 3. Trường Trung học Barrington (Ill.)
 4. Trường Trung học Lyons Township (Ill.)
 5. Trường Trung học Moeller (Ohio)
 6. Trường Trung học De Smet Jesuit (Mo.)
 7. Trường Trung học Roncalli (Ind.)
 8. Trường Trung học St. Xavier (Ohio)
 9. Trường Trung học Glenbrook South (Ill.)
 10. Trường Trung học New Trier (Ill.)
 11. Trường Trung học Cathedral (Ind.)
 12. Trường Trung học Fishers (Ind.)
 13. Trường Trung học St. Xavier (Ky.)
 14. Trường Trung học Grand Haven (Mich.)
 15. Trường Trung học Brebeuf Jesuit (Ind.)

Bảng xếp hạng vùng Đông Bắc

Vùng Đông Bắc:

 1. Trường Trung học Shaler (Pa.)
 2. Trường Trung học Parkland (Pa.)
 3. Trường Trung học Old Bridge (Pa.)
 4. Trường Trung học Scotch Plains-Fanwood (N.J.)
 5. Trường Trung học Darien (Conn.)
 6. Trường Trung học Exeter (Pa.)
 7. Trường Trung học Southern Regional (N.J.)
 8. Trường Trung học Needham (Mass.)
 9. Trường Trung học North Allegheny (Pa.)
 10. Trường Trung học St. Joseph’s (N.J.)

Bảng xếp hạng vùng Nam

Vùng Nam:

 1. Trường Trung học Southwest Miami (Fla.)
 2. Trường Trung học Lake Howell (Fla.)
 3. Trường Trung học Horizon (Fla.)
 4. Trường Trung học Winter Park (Fla.)
 5. Trường Trung học Kings Academy (Fla.)
 6. Trường Trung học Timber Creek (Fla.)
 7. Trường Trung học Cardinal Gibbons (Fla.)
 8. Trường Trung học Marvin Ridge (N.C.)
 9. Trường Trung học West Forsyth (N.C.)
 10. Trường Trung học Allatoona (Ga.)