Báo cáo tài chính hàng năm: Doanh thu và lợi nhuận của bóng chuyền Nebraska

  b o c o t i ch nh h ng n m doanh thu 84182 1708574061653

  Báo cáo tài chính hàng năm của Đại học Nebraska-Lincoln cho thể thao bóng chuyền đã công bố. Báo cáo này cho thấy doanh thu và lợi nhuận của bóng chuyền Nebraska đã tăng trong năm tài chính 2023. Đây là lần đầu tiên đội Huskers đã gia nhập câu lạc bộ doanh thu 200 triệu đô la.

  Báo cáo tài chính hàng năm: Doanh thu và lợi nhuận của bóng chuyền Nebraska

  Báo cáo tài chính hàng năm của Đại học Nebraska-Lincoln cho thể thao bóng chuyền đã được công bố. Báo cáo này cho thấy doanh thu và lợi nhuận của bóng chuyền Nebraska đã tăng trong năm tài chính 2023. Đây là lần đầu tiên đội Huskers đã gia nhập câu lạc bộ doanh thu 200 triệu đô la.

  Báo cáo tài chính hàng năm: Doanh thu và lợi nhuận của bóng chuyền Nebraska - -1425274309

  ( Ảnh: Bvmsports )

  Doanh thu của bóng chuyền Nebraska

  Trong năm tài chính 2023, phòng thể thao Nebraska đã tạo ra tổng doanh thu hoạt động là 204.831.356 đô la trên tất cả các môn thể thao. Đội bóng chuyền Nebraska đã đóng góp 4,42 triệu đô la vào tổng số này, tăng so với 3,8 triệu đô la từ năm trước.

  Bóng chuyền Nebraska đã vượt qua mốc doanh thu 200 triệu đô la, cùng với các đội bóng đá, bóng rổ nam và nữ. Điều này chỉ xảy ra với một số ít phòng thể thao đại học khác như Ohio State, Texas, Alabama, Michigan và Georgia.

  Doanh thu từ việc bán vé bóng chuyền của Nebraska cũng đã tăng nhẹ, từ 2,1 triệu đô la trong năm trước lên 2,2 triệu đô la trong năm 2023. Đội bóng chuyền cũng đã tăng doanh thu từ việc bán chương trình trò chơi, đồ chơi, đỗ xe và doanh thu từ quầy bán hàng lên 805.104 đô la.

  Chi phí của bóng chuyền Nebraska

  Trong năm tài chính 2023, phòng thể thao Nebraska đã chi tiêu tổng cộng 190.870.384 đô la cho các chi phí hoạt động. Bóng chuyền Nebraska đã chi tiêu 4,41 triệu đô la, tăng so với 3,6 triệu đô la từ năm trước.

  Chi phí lương, phúc lợi và tiền thưởng huấn luyện viên bóng chuyền chính và phụ đã tăng từ 1,1 triệu đô la trong năm trước lên 1,7 triệu đô la trong năm 2023.

  Lợi nhuận của bóng chuyền Nebraska

  Tổng lợi nhuận của phòng thể thao Nebraska trong năm tài chính 2023 là 13.960.972 đô la, tăng so với 12.260.972 đô la từ năm trước. Đội bóng chuyền Nebraska đã ghi nhận lợi nhuận là 6.372 đô la trong năm 2023, giảm so với 233.454 đô la từ năm trước.