Cảnh báo từ Hiệp hội Bóng chuyền Belize về giải đấu Copa Cancun 2024

c nh b o t hi p h i b ng chuy n b 110373 1712888014291

Hiệp hội Bóng chuyền Belize (BVA) đã đưa ra cảnh báo đối với tất cả các đội bóng chuyền và cầu thủ Belize, khuyến nghị họ không tham gia giải đấu Copa Cancun 2024 sắp tới. BVA đã nhận được thông tin từ các tổ chức quản lý bóng chuyền tại Mexico, cho biết giải đấu này không được chính thức công nhận bởi Hiệp hội Bóng chuyền Quintana Roo hay Liên đoàn Bóng chuyền Mexico.

MU ký sắp ký hợp đồng với ngôi sao đến từ Liverpool

Cảnh báo từ Hiệp hội Bóng chuyền Belize về giải đấu Copa Cancun 2024

Hiệp hội Bóng chuyền Belize (BVA) đã phát đi cảnh báo đến tất cả các đội bóng chuyền và cầu thủ Belize, khuyến nghị họ không tham gia giải đấu Copa Cancun 2024 sắp tới. BVA đã nhận được thông tin từ các tổ chức quản lý bóng chuyền tại Mexico, cho biết giải đấu này không được chính thức công nhận bởi Hiệp hội Bóng chuyền Quintana Roo hay Liên đoàn Bóng chuyền Mexico.

Cảnh báo từ Hiệp hội Bóng chuyền Belize về giải đấu Copa Cancun 2024 - 2118885060

( Ảnh: Breakingbelizenews )

Giải đấu Copa Cancun là một giải đấu thường niên được tổ chức tại Cancun, Quintana Roo, Mexico, nơi mà các đội bóng chuyền Belize truyền thống tham gia. Tuy nhiên, BVA đang khuyến nghị các thành viên tuân thủ các quy tắc và quy định được đặt ra bởi các tổ chức quốc tế mà họ thuộc về. Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng những quyết định được đưa ra bởi các tổ chức quản lý ở các quốc gia khác, trong trường hợp này là Mexico.

Không được chấp nhận bởi Hiệp hội Bóng chuyền Quintana Roo

Giải đấu Copa Cancun do Liên đoàn Bóng chuyền Premier Cancun (LPVC) tổ chức. Thật không may, do thiếu sự chứng nhận và sự công nhận từ Hiệp hội Bóng chuyền Quintana Roo (ASOVOL), các đội bóng chuyền và cầu thủ Belize không được ủy quyền tham gia giải đấu Copa Cancun 2024. BVA đã nhận được xác nhận từ ASOVOL rằng giải đấu không đáp ứng được các quy tắc và yêu cầu cần thiết.

Tuân thủ quy tắc và quy định của các tổ chức quốc tế

Trong cuộc họp tổng thể vừa qua của Hiệp hội Liên đoàn Bóng chuyền Trung Mỹ (AFECAVOL), các quốc gia thành viên đã được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định đúng đắn khi tham gia ở ngoài đất nước của mình. Với tình hình này, BVA mạnh mẽ khuyến nghị các vận động viên và đội bóng chuyền Belize không tham gia giải đấu Copa Cancun 2024 để tránh rủi ro bị phạt và bị treo giò khỏi các giải đấu bóng chuyền trong tương lai, cả ở địa phương và quốc tế.

BVA nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ các quy tắc và quy định được đặt ra bởi các tổ chức quốc tế và tôn trọng những quyết định được đưa ra bởi các tổ chức quản lý ở các quốc gia khác. Bằng cách làm như vậy, các đội bóng chuyền và cầu thủ Belize có thể duy trì tình trạng tốt trong cộng đồng bóng chuyền quốc tế.

Đồng ý với cảnh báo và tuân thủ quy tắc

Quan trọng đối với tất cả các vận động viên, đội bóng chuyền và câu lạc bộ bóng chuyền Belize phải xem cảnh báo này một cách nghiêm túc và không tham gia giải đấu Copa Cancun 2024. Vi phạm các hướng dẫn này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bị phạt và bị treo giò khỏi các sự kiện bóng chuyền trong tương lai. BVA khuyến nghị các thành viên ưu tiên tính chính trực và danh tiếng của bóng chuyền Belize bằng cách tuân thủ các hướng dẫn được đặt ra bởi các tổ chức quốc tế và tôn trọng những quyết định được đưa ra bởi các tổ chức quản lý của các quốc gia khác.

Tóm tắt

Để kết luận, Hiệp hội Bóng chuyền Belize đã đưa ra cảnh báo đối với tất cả các đội bóng chuyền và cầu thủ Belize, khuyến nghị họ không tham gia giải đấu không được công nhận Copa Cancun 2024. Quan trọng là các vận động viên Belize tuân thủ các quy tắc và quy định được đặt ra bởi các tổ chức quốc tế và tôn trọng những quyết định được đưa ra bởi các cơ quan quản lý của các quốc gia khác. Bằng cách làm như vậy, họ có thể đảm bảo sự tiếp tục tham gia của các đội bóng chuyền và cầu thủ Belize trong các giải đấu bóng chuyền trong tương lai, cả ở địa phương và quốc tế.